Partnerstvo

V kolikor želite ponuditi vašo nepremičnino ali gradbeni projekt v prodajo, imamo za vas več možnosti, med katerimi lahko izbirate:

  • ODKUP IN TAKOJŠNJE PLAČILO
    Gre za klasičen prodajni posel, pri katerem odkupimo vašo nepremičnino.
  • ODKUP VAŠE NEPREMIČNINE Z VAŠO UDELEŽBO PRI DOBIČKU
    V tem primeru gre za inovativen pristop. Vašo nepremičnino odkupimo za dogovorjeno ceno. Lahko gre za nakup stanovanja, hiše, poslovnih prostorov, posesti, gradbenega projekta itd. Glede na pripravljen investicijski načrt ocenimo realen dobiček ter z vami sklenemo dogovor za udeležbo pri dobičku. Ta pristop je še posebej zanimiv zaradi tega, ker kupnino dobite izplačano takoj, udeležbo pri dobičku pa po realizaciji projekta. Na ta način boste sigurno za vašo nepremičnino iztržili več, kot pa s klasično prodajo.
  • SOINVESTITORSTVO V PROJEKTIH
    V kolikor imate za naložbene projekte zanimivo nepremičnino, ali gradbeni projekt, lahko z nami stopite v soinvestitorstvo. Na podlagi investicijskega načrta naredimo tržno optimalen projekt ter ocenimo realen dobiček. Vaš vložek v skupen projekt je v obliki nepremičnine, naš pa v oblliki vsega ostalega (projektiranje projekta, izgradnja, prodajne aktivnosti). Že ob sklenitvi soinvestitorske pogodbe opredelimo medsebojna razmerja ter se dogovorimo za izplačilo vašega dela. Le ta je lahko v obliki novozgrajenih nepremičnin, ali pa v denarnem izplačilu. Soinvestitorstvo je sigurno način, na katerega lahko optimizirate vaš prihodek za nepremičnino, katero želite prodati. Osnovni pogoj za vstopanje v takšno vrsto soinvestitorstva pa je, da je naložbena nepremičnina na tržno zanimivi lokaciji. V primeru vstopa v takšen projekt, vam nudimo potrebna zavarovanja (bančna garancija, vpis hipoteke, stavbna pravica...)