Reklamna kampanija z jumbo plakati

05. December 2017

Trženja nepremičnin, katere so nam zaupane v prodajo, se lotevamo na individualen in času primeren način. Poleg obveznih oglasov v internetnih medijih, se po potrebi poslužujemo tudi drugih trženjskih prijemov. V preteklih mesecih smo oglaševali s pomočjo jumbo plakatov, kar se je izkazalo kot zanimiva popestritev, ki pri potencialnih kupcih ni ostala neopažena.